En internationell Kyrka i Stockholm

Kort om vår kyrka på svenska CAROLINE, vad vill du inkludera här? Ska vi ta med de olika delarna i korthet.

Praktisk information?

Gudstjänster engelska, kids på svenska etc….

Mission

Vision

Values